Vereniging Protea

Vereniging voor en door adoptieouders en hun kinderen uit Zuid-Afrika

Pop Up Museum of Adoption in Den Haag

 
Pop up museum
Op 29 mei 2018, op de ‘Dag van de Geadopteerden’, opent in Den Haag het Pop Up
Museum of Adoption zijn deuren. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van het Haags
Adoptieverdrag. Dit verdrag werd op 29 mei 1993 in het Vredespaleis in Den Haag door 96
landen gesloten om geadopteerden en hun families te beschermen tegen de risico’s van
onder meer illegale en slecht voorbereide adopties naar het buitenland.
 
Het museum is een initiatief van de geadopteerde Rodrigo van Rutte (38) uit Colombia.
Naast 25 foto’s van geadopteerden uit het fotoboek ‘Gekleurde Identiteit’ van Ton Hendriks
worden er door Ambaum BrandMakers in samenwerking met Stichting Adoptie Nazorg 20
foto’s met verhalen in beeld gebracht van (inter)landelijke geadopteerden, geboorteouders
en adoptieouders. In Nederland wonen zo’n 46.000 geadopteerden afkomstig uit 96 landen.
Binnen Nederland zijn sinds 1956 ongeveer 16.000 kinderen geadopteerd.
De expositie is ook de start van een twee jaar durend project om zoveel mogelijk
geadopteerden met hun ervaringen en gedachten in beseld te brengen. Hun verhalen
worden verzameld (#AdoptionStories), zodat iedereen kan weten hoe het is om geadopteerd
te zijn. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op 29 mei 2020.
Het pop up museum is geopend tot en met 10 juni.
 
Openingstijden :
Dinsdag 29 mei  - 14:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 2 juni - 12:00 tot 18:00                       Vrijdag 8 juni - 12:00 tot 18:00 
Zondag 3 juni - 12:00 tot 18:00                         Zaterdag 9 juni - 12:00 tot 18:00 
Donderdag 7 juni -12:00 tot 18:00                     Zondag 10 juni - 12:00 tot 18:00 
Andere openingstijden op aanvraag. 
Locatie: Korte Vijverberg 2, Den Haag (expo 5)

Copyright © 2018 vereniging Protea. Alle rechten voorbehouden